Адвокат у господарських справах

Адвокат Центральної юридичної консультацiї  «Адвокатура України» Буцька Л.М., яка спецiалiзується на господарських справах, надасть юридичну допомогу в досудовому врегулюванні господарських суперечок, є рішення спірних ситуацій, що виникають між сторонами, самостійно на основі принципів згоди, співпраці і взаємних поступок. Подібний спосіб врегулювання господарських суперечок є найбільш оптимальним для сторін, оскільки не пов’язаний із зверненням до компетентних державних структур і із застосуванням примусу (принаймні, державного).

Звернувшись по допомогу, Ви можете бути упевненими, що ще на стадіях господарської суперечки Ваша правова позиція буде зваженою і правильною, що дозволить або обійтися без розгляду суперечки в суді, або з моєю допомогою змоделювати заздалегідь виграшну ситуацію.

Адвокат Буцька  надає правову допомогу і здійснює судове представництво інтересів Клієнта в наступних категоріях господарських справ :

Господарські спори, пов’язані з укладенням, зміною і розірванням господарських договорів.
Господарські суперечки про визнання недійсними господарських договорів або їх окремих частин.
Господарські спори (господарські справи), пов’язані з реалізацією корпоративних прав.
Господарські спори (господарські справи), пов’язані з проведенням розрахунків за продукцію, товари і послуги.
Господарські спори, пов’язані з договірними і позадоговірними правовідносинами.
Господарські спори (господарські справи), пов’язані із застосуванням наслідків виконання господарських договорів.
Господарські спори, пов’язані з відшкодуванням майнової і моральної шкоди.
Господарські спори, пов’язані з відшкодуванням нанесених збитків.
Господарські суперечки про визнання права власності і інших речових прав.
Господарські спори, пов’язані із здійсненням зовнішньоекономічної діяльності.
Інші позадоговірні майнові і немайнові господарські спори (господарські справи).